ศูนย์ฯจีน@แม่ฟ้าหลวง

posted on 29 Dec 2008 21:24 by chineses-coming in Gallery

ในบล็อกก่อนๆก็ได้นำรูปสถานที่ 

สิ่งก่อสร้างของจีนมาให้ชมกันหลายแห่ง

ก็พลาดไม่ได้ที่จะนำรูปเก๋งจีนสวยๆ

 ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรามาให้ชมกัน 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

สร้างขึ้นโดยความร่วมมือด้านการศึกษา

ของรัฐบาลประเทศจีน และ คณะรัฐบาลประเทศไทย

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ครบรอบ 100 ปี ในปี พุทธศักราช 2543

รัฐบาลจีนได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยินดีให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า


 และยังสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพร้อมหนังสือตำรา


เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้จัดให้สถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน


เป็นผู้ออกแบบ การก่อสร้าง

โดยให้มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้


และมีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว

แล้วได้ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากมณฑลยูนานเป็นผู้ทำการก่อสร้าง

โดยวัสดุที่จำเป็นและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจีน

ได้นำมาจากประเทศจีนทั้งสิ้น ใช้เวลาในการก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น 7 เดือน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบ
 

พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 

edit @ 29 Dec 2008 23:19:50 by Cosmetic Science@MFU

เที่ยววัดจีนที่บางบัวทอง

posted on 27 Dec 2008 22:03 by chineses-coming in Gallery

หลายคนคงจะรู้จักวัดเล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกรกมลาวาส ที่เยาวราช

ปัจจุบันได้มีการสร้างวัดเล่งเน่ยยี่2 ซึ่งมีชื่อเต็ม ๆ ที่ได้รับพระราชทานมาว่า

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

ตั้งอยู่ที่บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ซึ่งเดิมเป็นโรงเจเก่าแล้วได้ชยายพื้นที่และสร้างใหม่เป็นวัดจีน

ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

คนดูแลสถานที่ที่นั่นได้บอกว่าเป็นการสร้างเลียนแบบพระราชวังต้องห้ามที่เมืองจีน

แต่ดูๆแล้วให้ความรู้สึกเหมือนพระราชวังเกาหลีในเรื่องแดจังกึมมากกว่า

วัดนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 50 ปี

ซุ้มประตูทางเข้า ซึ่งคนแถวนั้นบอกว่ากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมาก อยากเห็นเหมือนกันนะเนี่ย

"วิหารจตุโลกบาล"เป็นวิหารที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นีตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ประดับอยู่ด้านบนหลังคา

รูปปั้นสิงโตหินหน้าทางขึ้นอุโบสถ ตัวนี้จะเป็นสิงโตเพศเมีย ส่วนอีกด้านจะเป็นเพศผู้

การสังเกตุสิงโตนั้นให้ดูที่ว่าถ้าเป็นเพศผู้เท้าจะเหยียบลูกบอล