ศูนย์ฯจีน@แม่ฟ้าหลวง

posted on 29 Dec 2008 21:24 by chineses-coming in Gallery

ในบล็อกก่อนๆก็ได้นำรูปสถานที่ 

สิ่งก่อสร้างของจีนมาให้ชมกันหลายแห่ง

ก็พลาดไม่ได้ที่จะนำรูปเก๋งจีนสวยๆ

 ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรามาให้ชมกัน 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

สร้างขึ้นโดยความร่วมมือด้านการศึกษา

ของรัฐบาลประเทศจีน และ คณะรัฐบาลประเทศไทย

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ครบรอบ 100 ปี ในปี พุทธศักราช 2543

รัฐบาลจีนได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยินดีให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า


 และยังสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพร้อมหนังสือตำรา


เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้จัดให้สถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน


เป็นผู้ออกแบบ การก่อสร้าง

โดยให้มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้


และมีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว

แล้วได้ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากมณฑลยูนานเป็นผู้ทำการก่อสร้าง

โดยวัสดุที่จำเป็นและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจีน

ได้นำมาจากประเทศจีนทั้งสิ้น ใช้เวลาในการก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น 7 เดือน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบ
 

พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 

edit @ 29 Dec 2008 23:19:50 by Cosmetic Science@MFU

เที่ยววัดจีนที่บางบัวทอง

posted on 27 Dec 2008 22:03 by chineses-coming in Gallery

หลายคนคงจะรู้จักวัดเล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกรกมลาวาส ที่เยาวราช

ปัจจุบันได้มีการสร้างวัดเล่งเน่ยยี่2 ซึ่งมีชื่อเต็ม ๆ ที่ได้รับพระราชทานมาว่า

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

ตั้งอยู่ที่บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ซึ่งเดิมเป็นโรงเจเก่าแล้วได้ชยายพื้นที่และสร้างใหม่เป็นวัดจีน

ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

คนดูแลสถานที่ที่นั่นได้บอกว่าเป็นการสร้างเลียนแบบพระราชวังต้องห้ามที่เมืองจีน

แต่ดูๆแล้วให้ความรู้สึกเหมือนพระราชวังเกาหลีในเรื่องแดจังกึมมากกว่า

วัดนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 50 ปี

ซุ้มประตูทางเข้า ซึ่งคนแถวนั้นบอกว่ากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมาก อยากเห็นเหมือนกันนะเนี่ย

"วิหารจตุโลกบาล"เป็นวิหารที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นีตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ประดับอยู่ด้านบนหลังคา

รูปปั้นสิงโตหินหน้าทางขึ้นอุโบสถ ตัวนี้จะเป็นสิงโตเพศเมีย ส่วนอีกด้านจะเป็นเพศผู้

การสังเกตุสิงโตนั้นให้ดูที่ว่าถ้าเป็นเพศผู้เท้าจะเหยียบลูกบอล

ส่วนเพศเมียนั้นจะเหยียบลูกสิงโตค่ะ

อุโบสถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน 3 องค์

ที่เป็นสัญลักษณ์เปรียบเสมือนศูนย์กลางของพุทธจักรวาล

เนื่องทางวัดได้มีการติดป้ายงดถ่ายรูปองค์พระเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ชมกัน

 

วิหารหมื่นพุทธ ภายในประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ

ภายในวิหารตามจุดต่างๆก็จะมีเทียนให้เรานำไปจุดอธิฐานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา

แล้วก็จะมีถุงใส่ของเช่น เหรียญ ข้่าวปลุกเสก ให้เรานำกลับไปบูชาที่บ้าน

ลวยลายสวยงามและปราณีตมากๆเลยทีเดียวค่ะ

ภายในวิหารหมื่นพุทธนั้นจะมีห้องนึง ผนังห้องจะประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นจำนวนมาก

คนดูแลได้บอกว่าจะมีการสลักชื่อผู้บริจาค(10000 บาทต่อองค์)

แต่ว่ารอบริจาคครบก่อนถึงจะสลักพร้อมกันทีเดียวค่ะ

ทางเดินรอบอุโบสถสวยงามมากอีกเช่นกัน

วัดนี้ยังไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ

กำลังจะมีงานฝังลูกนิมิตประมาณสิ้นเืดือนมกราคม

ใครที่สนใจก็สามารถไปได้ค่ะ

แต่แนะนำให้ไปตอนเช้าเพราะถ้าไปสายแดดจะร้อนมาก

 


edit @ 27 Dec 2008 22:58:45 by Cosmetic Science@MFU

ผลกระทบทางด้านสังคม

posted on 21 Dec 2008 11:51 by chineses-coming in OverseasChinese

การจัดระเบียบสังคมจากศาลเจ้าประจำตระกูลตามจารีตโบราณ

คนจีนมีการจัดระเบียบสังคมจากระบบเครือญาติ วงศ์ตระกูล

การใช้แซ่เดียวกัน หมายถึง ความเป็นคนกลุ่มเดียวกัน

แต่ระบบวงศ์ตระกูลที่เข้มข้นหายไปจากสังคมจีน

เมื่อเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นสังคมนิยม

ทำให้คุณธรรม จริยธรรมในครอบครัวเครือญาติค่อยๆ พลอยสูญหายไปด้วย

ที่เมืองไทย กระแสโลกาภิวัฒน์ของปัจจุบัน

ก็ทำให้จารีตดีงามนี้มีแนวโน้มที่จะสูญหายไปเช่นกัน

นอกจาก ความเป็นพวกเดียวกัน ที่สะท้อนผ่านชื่อแซ่แล้ว

ยังมีศาลเจ้าประจำตระกูลที่เป็นเสมือนสถานที่กลาง

ในการจัดพิธีกรรมและกิจกรรมร่วมกัน

องค์กรทางวงศ์ตระกูล ประกอบด้วย

1.ตำบลหมู่บ้าน คือ สมาชิกมาจากคนแซ่เดียวกันและบรรพบุรุษเดียวกัน

2.หัวหน้าตำบลหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นศูนย์รวมของประชาชนในตำบลหมู่บ้าน

ตำแหน่งของหัวหน้าหมู่บ้านอาจได้รับเลือกตั้งโดยตรง

หรือโดยปริยายที่รับรู้กันอยู่แล้ว

3.อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าตำบลหมู่บ้าน

คือ การให้ความร่วมมือกับทางราชการ

และเป็นตัวกลางระหว่างราชการกับชาวบ้าน

4.สังคมภายในตำบลหมู่บ้าน

มีความผูกพันกันด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู

โดยหัวหน้าองค์กรมีฐานะเป็นบิดาของชาวบ้าน

5.การปกครองในตำบลหมู่บ้าน

หัวหน้าจะทำหน้าที่ไหล่เกลี่ยข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน

คดีที่มีความซับซ้อนหรือเป็นคดีใหญ่

จะนำมาพิจารณาในระดับสภาอาวุโสโดยวิธีเรียกประชุม

สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นกฎหมายชุมชน

เป็นระเบียบสังคมซึ่งหากยึดถือปฏิบัติได้ในชุมชน

ก็สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้

โดยกฎหมายบ้านเมืองอาจไม่จำเป็นก็ได้

การบริหารงานของศาลเจ้าประจำตระกูลนั้น

มีเรื่องของการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

นับเป็นปรัชซาการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

เช่น โรงเรียนสอนภาษาจีนในไทย

 

 

ระบบแซ่ : กุศโลบายของการรักษาความดี

การตั้งชื่อ นามสกุลหรือแซ่นั้น

เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการสืบสายเลือด การสืบทอดทรัพย์มรดก

เมื่อพบคนแซ่เดียวกันหรือ กลุ่มภาษาเดียวกัน

ก็จะทราบทันทีว่าควรเรียกตามการลำดับญาติอย่างไร

ศาลเจ้าในชุมชน ในย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นของชาวจีน

โดยเฉพาะย่านตลาด มักมีศาลเจ้าน้อยใหญ่ปรากฏเสมอ

เพราะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

มีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของกลุ่มชน

ส่วนใหญ่มักพบศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง เล่าปุนเถ้าม่า

ความหมายไทยๆคือ ศาลตาศาลยาย

ศาลเจ้าเหล่านี้บางแห่งก็นับถือรูปเคารพต่างกันออกไปบ้าง

สาเหตุส่วนหนึ่งของการนับถือเทพเจ้าเหล่านี้

ก็เพราะคนจีนที่รอนแรมมาในทะอันผันแปรอยู่ตลอดเวลาที่เขาอยู่บนเรือ

ทำให้เขาเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าทางทะเล

หรือเทพเจ้าที่ตนเคารพนับถือเมือยังอยู่ ณ ดินแดนมาตุภูมิ

เมื่อขึ้นบกที่เมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้ว

จึงมักนึกถึงเทพที่เชื่อว่าช่วยให้ตนพ้นภัย

ดังนั้นรูปเคารพในศาลเจ้าแต่ละแห่งจึงต่างกันออกไป

ศาลเจ้าต่างจากวัดจีนที่วัดจีนมีพระภิกษุพำนักอยู่

และศาลเจ้าก็ต่างจากโรงเจที่ว่า

โรงเจนั้นอนุญาตให้คนถือศีลกันเจเข้ามาพำนักปฏิบัติศาสนกิจได้ในช่วงเทศกาลกินเจ

ในขณะที่ความบันเทิงที่มากับศาลเจ้าหรือโรงเจก็คือ

การมีงิ้วฉลองในเทศกาลประจำปี

 

บทบาทของศาลเจ้าจีนต่อภาวะสังคมปัจจุบัน

กิจกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าตามวาระสำคัญของแต่ละศาลเจ้า

เช่น วันเกิดเจ้าก็จะมีคณะกรรมการศาลเจ้า

และชาวบ้านในย่านนั้นๆ ช่วยกันจัดงานฉลอง

อาจเรียกว่างานไหว้เจ้าประจำปี

มีมหรสพซึ่งมักเป็นงิ้วหรือหนังกลางแปลงมาสร้างความบันเทิง

บางแห่งอาจอัญเชิญรูปเคารพออกแห่รอบตลาดหรือรอบชุมชน

เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการป่าวประกาศถึงวาระมงคลนี้

งานไหว้เจ้าประจำปีจึงน่าจะมีบทบาทต่อสังคม

โดยเฉพาะสังคมท้องถิ่นที่เป็นย่านตลาดต่อไปอีกนาน

ส่วนรายได้จากการประมูลนี้ คณะกรรมการจะนำมาบำรุงศาลเจ้า

ถือเป็นการเจือจุนสังคมส่วนรวมไปโดยปริยาย

 

การอบรมขัดเกลาของครอบครัวจีนในสังคมไทย

ความกตัญญูและซื่อสัตย์

เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวจีนในเมืองไทยประสบความสำเร็จ

และมีครอบครัวที่เป็นปึกแผ่น กลมเกลียว

เพราะแม้ในยุคปัจจุบันคุณธรรมสองส่วนนี้

ก็ยังสามารถนำมาเป็นจุดขายทางการเมืองได้

คุณธรรมซื่อสัตย์นี้สอดคล้องกับอุปนิสัยชอบค้าขายของชาวจีนมาก

เพราะหากปราศจากเสียซึ่งความซื่อสัตย์

การซื้อขายก็ต้องใช้เงินสดเสมอ

แต่หากทำการค้าซื่อสัตย์ต่อกันจนเกิดความไว้วางใจ

แม้หากบางช่วงขาดเงินทองก็ยังมีความเชื่อถือเป็นหลักประกัน

คนจีนที่ทำการค้าจึงนับถือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ค